Børnehænder i sanden

Tilsyn

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø kommune hvert år både anmeldte og uanmeldte tilsyn på hvert af de fire plejehjem i kommunen, herunder Plejecenter Svanepunktet.

Derudover gennemfører Embedslægeinstitutionen et uanmeldt tilsyn på plejehjemmene.

Der udarbejdes en samlet tilsynsrapport for de kommunale tilsyn, der forelægges Social og sundhedsudvalget sammen med den samlede rapport fra Embedslægen. 

På Furesø Kommunes hjemmeside kan du finde Svanepunktets tilsynsrapporter og på nedenstående filer kan du se de seneste tilsynsrapport


 
Sidst opdateret 28. juni 2017

» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.