Børnehænder i sanden

Svar på de mest hyppige spørgsmål

Her har vi samlet svar på de hyppigste spørgsmål om byggeriet og indflytningen i Svanepunktet.

 

 Spørgsmål Svar
Hvordan kommer man til og fra Svanepunktet? Biler via Frederiksborgvej. Cykler og gående opfordres til at benytte stisystemet. Se kort mv. under Find vej.
Hvor kan man parkere?

Du kan parkere under både blok 12 og 13.
Du må dog ikke parkere i reserverede båse til handicapbiler og busser..
Du kan også parkere under de øvrige blokke. Her er ingen tidsbegrænsning.

Der kan også parkeres under Bybækskolen (indkørsel fra Frederiksborgvej) samt  på Bytorvet, og herfra benytte stisystemerne.

Hvordan kommer man ind som besøgende?

Beboere har nøgler til egen bolig, samt nøglebrik til elevator og til trappeopgange.

Pårørende og andre besøgende kan anvende dørtelefonen, der er etableret ved indgangene. En medarbejder besvarer dørtelefonen og lukker op.

Kan man komme til Svanepunktet via stisystemet? Farum Midtpunkt har mange stier, der er fri for biltrafik.
Der er en stiforbindelse til Bytorvet under Paltholmvej. Se tegning i brochurerne forneden.
Findes der tegninger af boliger og området? Du kan se nogle tegninger i brochurerne nedenfor.
Hvem leverer maden? Maden til beboerne i plejeboliger og Rehabiliteringscentret bliver leveret fra Lillevangs køkken.
Der er 2 modtagekøkkener i Plejeboligerne og 3 i Rehabiliteringscentret.
Bofællesskabet står for egen mad.
Hvem gør rent? Firmaet Rentek står for rengøring af Plejeboliger, Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret.
Bofællesskabet har egen ordning.
Er der et patientkaldeanlæg? Der er installeret patientkaldeanlæg i Plejeboliger og Rehabiliteringscenter.

 
Sidst opdateret 30. september 2016

» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.